Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3165
Title: Próby przywrócenia pisarzy dwudziestolecia przez prywatnych wydawców w drugiej połowie lat 40
Authors: Nadolna-Tłuczykont, Marta
Keywords: cenzura; literatura dla dzieci i młodzieży; literatura dla dzieci i młodzieży dwudziestolecia międzywojennego
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Heska-Kwaśniewicz, K. Tałuć (red.), "Literatura dla dzieci i młodzieży (1945-1989). T. 3" (S. 30-37). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: W pierwszym okresie po drugiej wojnie światowej większość dobrych artystycznie utworów dla młodych odbiorców, które powstały w dwudziestoleciu międzywojennym, nie miało szansy ponownego dotarcia do czytelników. I choć początkowo pozwolono prywatnym wydawcom na swego rodzaju swobodę w publikowaniu książek, sytuacja ta nie trwała długo. Nowa polityka odradzającego się państwa doprowadziła bowiem do utworzenia instytucji cenzury (pod postacią Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk) i zmierzała do wypracowania socjalistycznego modelu literatury, który wykluczał literackie tradycje dwudziestolecia międzywojennego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3165
ISBN: 9788322621196
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nadolna_Tluczykont_Proby_przywrocenia_pisarzy_dwudziestolecia_przez_prywatnych.pdf447,09 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons