Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3168
Title: "rzekibrzeg/rzekibieg" : rzeka i jej opowieści
Authors: Sławek, Tadeusz
Keywords: komparatystyka; rzeki w literaturze
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Jochemczyk, M. Piotrowiak (red.), "Urzeczenie : locje literatury i wyobraźni" (S. 115-142). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "(...) Opiewając zalety położonego wysoko na brzegu rzeki punktu obserwacyjnego, skąd może dostrzec „rozległą połać błękitu” (a broad reach of blue), Henry David Thoreau zauważa zjawisko „ucieczki” przestrzeni. Dokonuje się ono w dwóch procesach — odwrócenia i zespolenia. Obydwa łączą się z wodą. Pierwszy umieszcza niebo, teraz odbite w szerokim biegu rzeki, pod naszymi stopami; drugi — wciąga miejsce, w którym się znajdujemy, w sekwencję innych, odległych miejsc, nieznanych, a jedynie przeczuwanych. (...)" (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3168
ISBN: 9788322622612
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slawek_rzekibrzeg_rzekibieg_Rzeka_i_jej_opowiesci.pdf381,14 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons