Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3170
Title: Słów kilka o potędze rzeki w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
Authors: Pukalska, Barbara
Keywords: komparatystyka; woda; rzeki w literaturze
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Jochemczyk, M. Piotrowiak (red.), "Urzeczenie : locje literatury i wyobraźni" (S. 227-239). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Nie sposób zrozumieć niezwykłej, przebogatej poezji autora Śpiewu z pożogi bez zrozumienia roli, jaką odgrywa w niej przedziwny żywioł wodny. (...)" (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3170
ISBN: 9788322622612
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pukalska_Slow_kilka_o_potedze_rzeki.pdf314,06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons