Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3172
Title: Ren : utrwalenie
Authors: Kadłubek, Zbigniew
Keywords: komparatystyka; rzeki w literaturze
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Jochemczyk, M. Piotrowiak (red.), "Urzeczenie : locje literatury i wyobraźni" (S. 145-157). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Mówi się za filozofem, że wszystko płynie, tj. istnieje na podobieństwo rzeki. Mówi się, że życie płynie jak rzeka. Życie może upłynąć na tym lub na tamtym. Korelacja rzeki i śmierci to oczywistość. Metafora ta jednak dotyczy czegoś więcej. Sięga poza ludzkie życie. Po śmierci człowiek wsiada do łodzi (nie musi to być tratwa z sitowia) i płynie. Flisak o imieniu Charon przewozi go przez rzekę Styks albo przez Lete do całkiem innego świata, w którym płynie inne życie, do świata, który opływają inne rzeki. (...)" (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3172
ISBN: 9788322622612
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kadlubek_Ren_Utrwalenie.pdf366,32 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons