Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3175
Title: "Super flumina Silesiae Superioris..."
Authors: Jochemczyk, Mariusz
Keywords: komparatystyka; rzeki w literaturze
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Jochemczyk, M. Piotrowiak (red.), "Urzeczenie : locje literatury i wyobraźni" (S. 177-189). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Być twarzą „zwróconym do Rzeki” znaczy tyle, co „być odwróconym plecami do Świata”. Wybór między chybotliwym „eksterytorialnym” żywiołem Rzeki a twardą egzystencją „na Kontynencie” jest zawsze wyborem ostatecznym. Człowiek mieszkający „na brzegu rzeki” (lub na niej samej) zdaje się zachowywać wyraźną odmienność od tego, który żyje od tej rzeki w pewnym oddaleniu. Wedle mądrej lekcji Czesława Miłosza, zaczerpniętej z powieści mającej imię wodnej nimfy w tytule, każda rzeka ma „właściwości wpływające na usposobienie ludzi, jacy się rodzą nad jej brzegami” (...)" (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3175
ISBN: 9788322622612
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jochemczyk_Super_flumina_Silesiae_Superioris.pdf321,58 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons