Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3188
Tytuł: Mistyka gwiazd w poemacie Norberta Bonczyka
Autor: Lyszczyna, Jacek
Słowa kluczowe: Norbert Bonczyk; poezje
Data wydania: 2012
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: E. Gondek, I. Socha, B. Pytlos (red.), "Przestrzenie kultury i literatury : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Krystynie Heskiej-Kwaśniewicz na pięćdziesięciolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 261-266). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Twórczość księdza Norberta Bonczyka, poety tworzącego w drugiej połowie XIX wieku na Śląsku, przysparzała nieco kłopotu badaczom, którzy próbowali umiejscowić ją w chronologii historycznoliterackich okresów i prądów1. Stanowiące najważniejsze osiągnięcia jego pisarstwa dwa poematy powstały bowiem dość późno – pierwszy, zatytułowany Stary kościół miechowski, wydany został w 1879 roku, a drugi – Góra Chełmska, w roku 1886. Choć więc chronologicznie czas ich powstania pokrywa się z okresem pozytywizmu, to przecież utworów tych w żaden sposób do tego okresu zakwalifikować nie można, nawet bowiem pobieżna ich lektura zdradza wyraźnie ich romantyczną proweniencję.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3188
ISBN: 9788322620076
9788380125537
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Lyszczyna_Mistyka_gwiazd_w_poemacie_Norberta_Bonczyka.pdf257,57 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons