Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3199
Title: Biblioteki ruchome okresu międzywojennego w Polsce (rozważania wstępne).
Authors: Sieradzka, Danuta
Keywords: biblioteki ruchome; okres międzywojenny w Polsce
Issue Date: 2012
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Gondek, I. Socha, B. Pytlos (red.), "Przestrzenie kultury i literatury : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Krystynie Heskiej-Kwaśniewicz na pięćdziesięciolecie pracy naukowej i dydaktycznej" (S. 346-367). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Dzieje bibliotek wędrownych nazywanych również latającymi, objazdowymi, ruchomymi lub składkowymi na ziemiach polskich nie doczekały się dotychczas syntetycznego opracowania. Istniejący materiał jest rozproszony, niemniej zasługuje na penetracje badawczą i kontynuowanie dalszych prac w tym kierunku. Autorka postanowiła przedstawić sygnalizowane zagadnienie w odniesieniu do Polski okresu międzywojennego, wykorzystując dostępną literaturę przedmiotu oraz materiał archiwalny.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3199
ISBN: 9788322620076
9788380125537
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sieradzka_Biblioteki_ruchome_okresu_miedzywojennego_w_Polsce.pdf332,56 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons