Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/321
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGabryś-Barker, Danuta-
dc.date.accessioned2017-11-15T20:56:19Z-
dc.date.available2017-11-15T20:56:19Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationD. Gabryś-Barker (red.), "Action research in teacher development: an overview of research methodology" (s. 121-142). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.identifier.isbn978-83-226-1965-0-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/321-
dc.description.abstractRozdział niniejszy prezentuje metody introspekcyjne oraz możliwości zastosowania ich w prowadzonych przez nauczyciela zarówno w klasie, jak i poza nią badaniach nad uczeniem się/przyswajaniem języka obcego. Główny wątek stanowi tu opis metody introspekcji symultanicznej, która jest stosunkowo mało znana, pozwala jednak na bliski wgląd w procesy myślowe uczniów, ich strategie zapamiętywania i uczenia się języka obcego. Autorka dokonała przeglądu najbardziej znaczących (spośród przeprowadzonych w ostatnich latach) badań nad przyswajaniem/uczeniem się języka z zastosowaniem omawianej metody. Introspekcja symultaniczna, będąca metodą niezbyt rozpowszechnioną, wymaga treningu tak ze strony prowadzących badania, jak i tym badaniom poddających się osób. W rozdziale przedstawione zostały przykłady badań, typu danych oraz sposobu ich analizy. Rozdział uzupełnia zestaw pytań badawczych i zadań dla nauczyciela (bądź studenta) z zastosowaniem metody introspekcji symultanicznej.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectIntrospekcjapl_PL
dc.subjectMetoda badawczapl_PL
dc.subjectNauczanie języków obcychpl_PL
dc.titleIntrospection in research on foreign language teaching and learningpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gabrys-Barker_Introspection_in_research_on_foreign_language_teaching_and_learning.pdf356,04 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons