Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3229
Title: Początki filozofii Cohena a problem psychologii
Authors: Noras, Andrzej J.
Keywords: Cohen; Steinthal; Lazarus; Platon; Kant
Issue Date: 2015
Publisher: UMCS
Citation: Kultura i Wartości, 2015, nr 1, s. 153-170
Abstract: Hermann Cohen, twórca neokantowskiej szkoły marburskiej, jest uznawany za jed-nego z najbardziej radykalnych reprezentantów antypsychologizmu. Okazuje się jednak, że stanowisko to jest rezultatem procesu, w którym ujawniają się trzy ważne elementy, a mianowicie spór o psychologię, spór o Platona i spór o Kanta. W pierwszym wypadku Cohen okazuje się związany z psychologicznie zorientowanymi językoznawcami, a mianowicie Heymannem Steinthalem i Moritzem Lazarusem. W drugim wypadku Cohen okazuje się interpretatorem Platona, przy czym początkowo ujmuje go w duchu psychologizmu, od którego się później dystansuje. I wreszcie, w trzecim wypadku, z tego wynika późniejszy obraz filozofii Kanta.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3229
ISSN: 2299-7806
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Noras_Poczatki_filozofii_Cohena_a_problem_psychologii.pdf660,73 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons