Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3251
Title: [Ragnar Hedlund, „...achieved nothing worthy of memory”. Coinage and authority in the Roman empire c. AD 260–295. Uppsala 2008: recenzja]
Authors: Kluczek, Agata A.
Keywords: Imperium Romanum; Rzym starożytny; kryzys III wieku; cesarz rzymski; moneta; mennictwo rzymskie
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: Wieki Stare i Nowe, T. 3 (8), 2011, s. 299-306
Series/Report no.: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;nr 2844
Abstract: Pisał niegdyś Edward Gibbon: „Schyłkowi Cesarstwa Rzymskiego, tak bardzo innego, niż państwo to było w okresie niemowlęctwa, towarzyszyły wszelkie okoliczności, jakie tylko mogą pozbawić bezkrólewie widoków na posłuszeństwo i harmonię: olbrzymia i niesforna stolica, ogromna rozległość Cesarstwa, służalcza równość w obliczu despotyzmu, wojsko złożone z czterystu tysięcy najemników i doświadczenie częstych przewrotów...” (E. Gibbon, Zmierzch Cesarstwa Rzymskiego, t. 1, przeł. S. Kryński, Warszawa 1995, s. 236). Z kolei autor późnoantycznego dzieła Historia Augusta skonstatował: „...nil esse gravius nomine imperii, quod non posset e re p. tolli nisi per alterum imperatorem” (HA AC 1.4). Te dwa zacytowane fragmenty – niczym klamra – obejmują i definiują w sposób, rzecz jasna, nieco przerysowany, ale dzięki temu wyrazisty, przedmiot badań Ragnara Hedlunda w jego opracowaniu „...achieved nothing worthy of memory”. Coinage and authority in the Roman empire c. AD 260–295. Pozostawiając w centrum analizy postać cesarza rzymskiego jako takiego, badacz uwzględnia również dwa inne elementy rzymskiej sceny politycznej: „Rzym” z jego bogatą tradycją republikańsko-senatorską oraz armię, która w III stuleciu wyłaniała rządzących, ale też od której zależała wówczas jakość bytu Imperium Romanum.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3251
ISSN: 1899-1556
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kluczek_Ragnar_Hedlund_achieved_nothing_worthy_of_memory.pdf1,24 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons