Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3257
Title: The roadmap of collaboration skills from programmed teaching to e-learning
Authors: Morze, Nataliia
Makhachashvili, Rusudan
Smyrnova-Trybulska, Eugenia
Keywords: nauczanie programowane; e-learning; podejście zorientowane na jednostkę; konstruktywizm
Issue Date: 2016
Citation: International Journal of Research in E-learning, Vol. 2 (2016), s. 41-56
Abstract: W artykule przedstawiono analizę porównawczą podstawowych zasad nauczania programowanego oraz konstruktywizm dla ich późniejszego zastosowania przy tworzeniu dydaktyki otwartego kształceniu z uwzględnieniem podejścia i czynności zorientowanych na współpracę. Zbadano fakt, że podstawą dwóch paradygmatów (konstruktywizmu i osobistego kształcenia) jest ta sama koncepcja: humanistyczny charakter edukacji, uwzględnienie indywidualnych charakterystyk, podejście oparte na aktywności i działalność studenta zorientowana na współpracę. Założenia dotyczące podniesienia wydajności procesu edukacyjnego, oparte na koncepcjach integracyjnej jedności tych pojęć, są uzasadnione. Odkryty został dalszy rozwój podejścia zorientowanego na jednostkę pod względem takich wzajemnie ze sobą powiązanych podejść jak e-learning, koneksjonizm i kształcenie mieszane. Jednocześnie nauczanie programowane, także przeżywające swój renesans, może być efektywnie i celowo wykorzystywane we współpracy edukacyjnej w połączeniu z innymi paradygmatami.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3257
ISSN: 2451-2583
2543-6155
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Morze_The_roadmap_of_collaboration_skills_from_programmed_teaching.pdf399,66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons