Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3343
Title: Gorzkie żale jako gatunek
Authors: Brzenczek, Anna
Jędrych, Karolina
Keywords: Genre analysis; Polish prayer
Issue Date: 2008
Citation: K. Kleszczowa, A. Rejter (red.), "Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 2" (S. 131-143). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: The authors conduct the genre analysis of Gorzkie żale (Lenten Psalms), a 18th - century Polish prayer. The analysis in question covers the structural aspect of the genre according to conception presented by Maria Wojtak. The text of a prayer was compared to the old form of the liturgy of hours.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3343
ISBN: 978-83-226-1723-6
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Brzenczek_Gorzkie_zale_jako_gatunek.pdf396,38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons