Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3347
Tytuł: Skutki kulturowe wywołane przez współczesne środki komunikacji
Autor: Szumera, Grażyn
Słowa kluczowe: Globalization; Mass communication; Multimedia techniques
Data wydania: 2009
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Kiepas, M. Sułkowska, M. Wołek (red.), "Człowiek a światy wirtualne" (S. 70-80). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: A communicative revolution, influenced by innovations in technology, brings considerable cultural changes. The consequence of globalization in culture is, among others, permeation of various cultural patterns, styles of life, ways of behaviour and values. One of the factors contributing to divisions and existent diversification in the contemporary society is the access to information and knowledge. Knowledge and information, having become the good, have taken on the economic and political meaning. Information manipulation constitutes one of the possible means of influencing people being shaped to a large extent by the means of mass communication these days. The development of multimedia techniques is one of the factors threatening “the identity of humanity” . The integrity of a human being is threatened by both the possibility of intervention and manipulation the contemporary technology brings, and, consequently, changes that are caused by it. It can be stated that the means of mass communication have changed our reality to a large extent.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3347
ISBN: 978-83-226-1793-9
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szumera_Skutki_kulturowe_wywolane_przez_wspolczesne_srodki_komunikacji.pdf359,39 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons