Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/335
Tytuł: 2,5-Bis(bromomethyl)biphenyl
Autor: Kuś, Piotr
Zemanek, Aleksander
Jones, Peter G.
Słowa kluczowe: 2,5-Bis(bromomethyl)biphenyl
Data wydania: 2009
Źródło: Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online, Vol. 65, iss. 6 (2009), s. o1327
Abstrakt: In the title compound, C14H12Br2, the Br atoms lie on opposite sides of their ring plane. The biphenyl interplanar angle is 53.52 (8) . The packing is characterized by several H Br contacts to each Br atom, but at long distances of 3.07–3.43 A
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/335
DOI: 10.1107/S1600536809018066
ISSN: 1600-5368
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kus_2,5-Bis(bromomethyl)biphenyl.pdf704,33 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons