Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3350
Title: Wstęp
Authors: Kiepas, Andrzej
Sułkowska-Janowska, Mariola
Wołek, Magdalena
Keywords: Virtual reality
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Kiepas, M. Sułkowska, M. Wołek (red.), "Człowiek a światy wirtualne" (S. 7-8). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Wstęp do książki pt.: Człowiek a światy wirtualne.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3350
ISBN: 978-83-226-1793-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kiepas_Wstep.pdf33,45 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons