Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3351
Title: Wprowadzenie
Authors: Kleszczowa, Krystyna
Rejter, Artur
Keywords: Jezyk polski
Issue Date: 2008
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Kleszczowa, A. Rejter (red.), "Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii. T. 2" (S. 9-10). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Niniejsza praca zawiera artykuły wygłoszone w formie referatów podczas drugiej konferencji naukowej "Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii".
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3351
ISBN: 978-83-226-1723-6
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kleszczowa_Wprowadzenie.pdf251,5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons