Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3360
Title: Wstęp
Authors: Nowacki, Dariusz
Keywords: Literatura polska; Krytyka polska
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: D. Nowacki, K. Uniłowski (red.), "Dwadzieścia lat literatury polskiej: 1989-2009. T. 1, cz. 1, Życie literackie po roku 1989" (S. 7-12). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Przedsięwzięcie pod nazwą Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989–2009 powstało w wyniku porozumienia literaturoznawców z trzech ośrodków akademickich. Zostało pomyślane i przeprowadzone jako, rozłożony na trzy lata, cykl ogólnopolskich konferencji naukowych o wspólnym tytule i trzech różnych podtytułach. Pierwsza z nich (Życie literackie po roku 1989) odbyła się w listopadzie 2007 r. w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. [fragm.]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3360
ISBN: 978-83-226-1923-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nowacki_Wstep.pdf416,18 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons