Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3360
Tytuł: Wstęp
Autor: Nowacki, Dariusz
Słowa kluczowe: Literatura polska; Krytyka polska
Data wydania: 2010
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Nowacki, K. Uniłowski (red.), "Dwadzieścia lat literatury polskiej: 1989-2009. T. 1, cz. 1, Życie literackie po roku 1989" (S. 7-12). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Przedsięwzięcie pod nazwą Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989–2009 powstało w wyniku porozumienia literaturoznawców z trzech ośrodków akademickich. Zostało pomyślane i przeprowadzone jako, rozłożony na trzy lata, cykl ogólnopolskich konferencji naukowych o wspólnym tytule i trzech różnych podtytułach. Pierwsza z nich (Życie literackie po roku 1989) odbyła się w listopadzie 2007 r. w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. [fragm.]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3360
ISBN: 978-83-226-1923-0
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Nowacki_Wstep.pdf416,18 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons