Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/337
Tytuł: (2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl 3-carboxypropanoate
Autor: Kuś, Piotr
Rojkiewicz, Marcin
Zięba, Grzegorz
Witoszek, M.
Jones, P.G.
Słowa kluczowe: (2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl 3-carboxy-propanoate
Data wydania: 2009
Źródło: Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online, Vol. 65, iss. 6 (2009), s. o1192
Abstrakt: In the title compound, C10H16O6, the five-membered ring has an envelope conformation. The packing involves hydrogenbonded carboxylic acid inversion dimers and three C—H O interactions.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/337
DOI: 10.1107/S1600536809015190
ISSN: 1600-5368
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kus_(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl 3-carboxypropanoate.pdf734,55 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons