Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3388
Title: Język a świat dziecięcej wyobraźni
Authors: Guzy, Anna
Keywords: Dzieci; Wyobraźnia; Język mówiony
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Kita (red.), "Język - styl - gatunek : katowickie spotkania doktorantów" (S. 129-139). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Artykuł bada związek pomiędzy językiem a dziecięcą wyobraźnią oraz sprawdza jaki jest poziom wyobraźni twórczej oraz języka mówionego dzieci.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3388
ISBN: 978-83-226-1761-8
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Guzy_Jezyk_a_swiat_dzieciecej_wyobrazni.pdf399,23 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons