Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/339
Tytuł: 2,3-O-Isopropylidene-1-O-p-tolylsulfonylglycerol
Autor: Kuś, Piotr
Rojkiewicz, Marcin
Zięba, Grzegorz
Jones, P.G.
Słowa kluczowe: 2,3-O-Isopropylidene-1-O-p-tolylsulfonylglycerol
Data wydania: 2009
Źródło: Acta Crystallographica Section E Structure Reports Online, Vol. 65, iss. 6 (2009), s. o1191
Abstrakt: In the title compound, C13H18O5S, the five-membered ring has an envelope conformation. The packing involves four C— H O interactions, three of which combine to form layers of molecules parallel to the bc plane.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/339
DOI: 10.1107/S1600536809015037
ISSN: 1600-5368
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kus_2,3-O-Isopropylidene-1-O-p-tolylsulfonylglycerol.pdf773,02 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons