Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3391
Title: Wstęp
Authors: Kita, Małgorzata
Keywords: Jezyk polski; Socjolingwistyka; Komunikacja
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Kita (red.), "Język - styl - gatunek: katowickie spotkania doktorantów" (S. 7-8). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Tom Język - styl - gatunek. Katowickie spotkania doktorantów składa się z artykułów doktorantów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Dla wielu z nich jest to prawdziwy debiut naukowy, pierwsze wystąpienie publiczne, pierwsza prezentacja swoich myśli, pierwsza publikacja, tym samym - poddanie się naukowemu osądowi.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3391
ISBN: 978-83-226-1761-8
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kita_Wstep.pdf247,24 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons