Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3412
Title: "Kiedy słowo jest bronią..." - wybrane aspekty komunikacji w sytuacjach kryzysowych
Authors: Stawnicka, Jadwiga
Keywords: Kryzys; Komunikacja werbalna; Komunikacja niewerbalna; Negocjacje policyjne
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Stawnicka (red.), "Komunikacja w sytuacjach kryzysowych. [T. 1]" (S. 33-53). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego; Oficyna Wydawnicza WW.
Abstract: W niniejszym tekście omówiono kwestię badań aspektu komunikacyjnego w sytuacjach kryzysowych ze szczególnym uwzględnieniem negocjacji policyjnych. Poruszono w nim problemy zasadności podejmowania negocjacji w sytuacjach kryzysowych, perspektyw badawczych dotyczących przepływu informacji w sytuacjach kryzysowych, zasygnalizowano konieczność badań w zakresie komunikacji niewerbalnej w tym obszarze, a także postawiono pytania – problemy badawcze w kierunku wielopłaszczyznowej analizy aspektu komunikacyjnego w sytuacjach kryzysowych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3412
ISBN: 978-83-60743-39-3
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stawnicka_Kiedy_slowo_jest_brania_wybrane_aspekty_komunikacji.pdf502,23 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons