Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3414
Title: Królewscy synowie - Jakub, Aleksander i Konstanty Sobiescy
Authors: Skrzypietz, Aleksandra
Keywords: Jakub Ludwik Sobieski; Aleksander Sobieski; Konstanty Władysław Sobieski; Sobiescy (ród)
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Omawiając losy synów Jana III, wypada przedstawić je na szerokim tle historycznym i obyczajowym. Umożliwi to także porównanie ich sytuacji do warunków, w których wzrastali Wazowie, by ostatecznie sięgnąć po tron. Dzięki temu można poznać mechanizmy rządzące życiem i losami dzieci polskich monarchów XVII wieku i zmianom, jakim one ulegały. […] Książka stanowi próbę rozprawienia się z prezentowaną przez polską historiografię czarną legendą oplatającą dzieje Sobieskich. [fragm.]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3414
ISBN: 978-83-226-2000-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skrzypietz_Krolewscy_synowie.pdf6,15 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons