Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3428
Title: Ciało rewolucji w sztuce ulicy - serce ludu w Chiapas
Authors: Rauszer, Michał
Keywords: sztuka; sztuka ulicy; rewolucja; Chiapas
Issue Date: 2015
Publisher: Fundacja Animacji Społeczno-Kulturalnej
Citation: B. Dziadzia, B. Głyda-Żydek, S. Piskorek-Oczko (red.), "Sztuka w przestrzeni publicznej : artystyczne wymiary wytwarzania kapitału społecznego i kulturowego " (S. 69-88). Bielsko-Biała : Fundacja Animacji Społeczno-Kulturalnej
Abstract: "Każda aktywność związana z buntem i oporem produkuje specyficzną formę prezentacji estetycznej, najczęściej służącą zarysowaniu brzegów przestrzeni politycznej. Sztuka w takim kontekście może spełniać funkcję krytyki, budowania specyficznej tożsamości, może także wytwarzać pole dialogiczności, być kanałem reprezentacji kulturowego przekazu. W przypadku rewolucji zapatystów w Chiapas mamy do czynienia ze zjawiskiem wytworzenia specyficznego kanału dialogicznego, (...)" (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3428
ISBN: 978-83-64812-01-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WEiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rauszer_Cialo_rewolucji_w_sztuce_ulicy.pdf367,04 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons