Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3479
Title: Krytyczna Analiza Dyskursu w public relations (koncepcja badania)
Authors: Warzecha, Adam
Keywords: public relations; Krytyczna Analiza Dyskursu; KAD; teoria komunikacji; komunikacja społeczna; socjolingwistyka
Issue Date: 2012
Citation: Konteksty Kultury, T. 9 (2012), s. 189–205
Abstract: Streszczenie W artykule przedstawiono koncepcję zastosowania Krytycznej Analizy Dyskursu (KAD) do opisu relacji organizacja – otoczenie w badaniach prowadzonych w public relations (PR). Punktem wyjścia są zaproponowane przez C.M. Botana i M. Taylor ujęcie PR jako współtwórczej działalności komunikacyjnej oraz koncepcja analizy dyskursu N. Fairclougha, na które rzutowano podstawowe struktury PR. W tym ujęciu negocjowanie zmian w relacjach następuje w wyniku procesów semiotycznych, co odbywa się w ramach zdarzeń społecznych. Proponowane badanie (krytyczne studium przypadku) obejmuje analizę spójności/niespójności poszczególnych elementów semiotycznych, które składają się na dane zdarzenie społeczne. Artykuł zilustrowano szkicem badania medialnej burzy wokół Amber Gold. Zdaniem autora, ujęcie PR jako działalności semiotycznej i włączenie KAD w jej instrumentarium pozwala na bardziej adekwatny opis sytuacji różnego typu organizacji, ich komunikacji i relacji, co umożliwia ich poprawę.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3479
ISSN: 2083-7658
2353-1991
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Warzecha_Krytyczna_analiza_dyskursu_w_public_relations.pdf489,37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.