Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3488
Title: Etos lewicowych beneficjentów transformacji
Authors: Czakon, Tomasz
Keywords: left-wing; leftist ethos; transformation
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. J. Barański, N. Rudakiewicz, M. Guzy, (red.), "Doświadczenia transformacji systemowej w państwach Europy Środkowej i Wschodniej" (S. 69-88). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The analysis is programmatic document prepared by leading Polish leftist politicians and intellectuals: Project for Polish. The prospect of a left-wing. I’m interested in, what is the hierarchy of values (social and political) by left-wing intellectuals and what is their program for the Polish. Based on their statements, I try to show the content and the dilemmas of a left-wing version of the modern ethos in Poland.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3488
ISBN: 9788380126916
9788380126923
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Czakon_Etos_lewicowych_beneficjentow_transformacji.pdf381,12 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons