Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3489
Title: "Od głoski wadliwej do głoski normatywnej" : analiza metod i strategii postępowania
Authors: Pluta-Wojciechowska, Danuta
Keywords: terapia zaburzeń realizacji fonemów; diagnoza zaburzeń realizacji fonemów; wady wymowy
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: D. Pluta-Wojciechowska, A. Płonka, (red.), "Diagnoza i terapia zaburzeń realizacji fonemów" (S. 191-207). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The author presents the selected strategies of action when speech disorders have been diagnosed. One bases the statements on the elaborated approach connected with the strategic method of improvement of phoneme production. It involves the patient’s individual possibilities, which embrace the type of the symptom, pathological mechanism, the reasons of disorders connected with it and the features of psychomotor development. Key words: dyslalia, the therapy of dyslalia, the improvement of phoneme production, the strategies of treatment in speech therapy
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3489
ISBN: 9788380125681
9788380125698
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pluta_Wojciechowska_Od_gloski_wadliwej_do_gloski_normatywnej.pdf393,92 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons