Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3498
Title: Czas na... : język i dydaktyka w badaniach młodych naukowców
Authors: Guzy, Anna
Jagodzińska, Diana
Wacławek, Maria
Zok-Smoła, Aleksandra
Keywords: dzieci język; kompetencja komunikacyjna
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Celem publikacji jest prezentacja aktualnych refleksji nad elementami języka istotnymi dla dydaktyki szkolnej oraz wyników analiz poprowadzonych przez młode badaczki polonistyki. Opracowania, składające się na niniejszy zbiór, odnoszą się do różnorodnych aspektów języka i ujmują wybrane problemy ucznia i szkoły, dla których czas jest jednym z ważniejszych elementów życia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3498
ISBN: 9788380126398
9788380126404
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Guzy_Czas_na-jezyk_i_dydaktyka_w_badaniach.pdf7,74 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons