Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3505
Title: Czytanie filmu - oglądanie literatury : propozycje interpretacji do spotkań edukacyjnych
Authors: Gruszczyk, Tomasz
Keywords: analiza filmu; kino i literatura
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Celem publikacji jest dostarczenie podstawowych narzędzi, niezbędnych do właściwego, dojrzałego i pogłębionego odbioru tekstów kultury, zwłaszcza audiowizualnej. Rozdziały zostały tak pomyślane i zredagowane, by mogły służyć jako pomoc naukowa nauczycielom przedmiotów humanistycznych w zajęciach szkolnych nt. kultury XX i XXI wieku, a także edukatorom zajmującym się kulturą medialną. Pod każdym z rozdziałów znajdują się propozycje lektur uzupełniających oraz pytania i zadania o różnym charakterze. Te ostatnie zostały pomyślane tak, by z jednej strony łączyły się z głównym tematem szkicu, z drugiej — by wykraczały poza to, co zostało już w nim omówione. Dlaczego uczenie i popularyzowanie czytania filmu wśród młodzieży jest tak ważne? Albowiem praktykowanie lektury prowadzi do wykształcenia nawyku sięgania po teksty kultury współczesnej — nierzadko trudne, wymagające, nieoczywiste, o wysokim stopniu złożoności — oraz do rozbudzenia zainteresowania niebanalnymi zjawiskami kulturowymi.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3505
ISBN: 9788380123984
9788380123991
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gruszczyk_Czytanie_filmu-ogladanie_literatury.pdf2,56 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons