Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3506
Title: Postindustrialna religijność Polaków A.D. 2016
Authors: Warzecha, Adam
Keywords: religijność; Polska; public relations; badanie wstępne; socjologia; socjolingwistyka; Kościół; dyskurs religijny; socjologia religii; Krytyczna Analiza Dyskursu
Issue Date: 2017
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Kalisz, E. Tyc (red.), "Autopromocja, autoprezentacja, wizerunek w mediach masowych" (s. 197-206), Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Lata 2004-2005 stanowiły dla Polski czas kulturalnej cezury, kryzys tożsamości związany z integracją europejską oraz chorobą i śmiercią Papieża Polaka. Od tego momentu, powoli ale systematycznie zarysowują się tendencje wskazujące zachodzenie zmian charakteru polskiej religijności. Przedstawiona w artykule krytyczna analiza tej sytuacji wykazała, że religijny subiektywizm, indywidualizacja, synkretyzm i deinstytucjonalizacja wiary i moralności, związana z takimi typowymi dla bogacących się i konsumujących społeczeństw zjawisk jak postępująca atomizacja i alienacja, nieoczekiwanie okazują się dla Kościoła w Polsce problemami bardziej poważnymi, niż ateizm czy agnostycyzm.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3506
ISBN: 978-83-226-3143-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Warzecha_Postindustralna_religijnosc_Polakow.pdf295,46 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.