Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3509
Title: Krytyczna Analiza Dyskursu (KAD) w ujęciu Normana Fairclougha. Zarys problematyki
Authors: Warzecha, Adam
Keywords: Krytyczna Analiza Dyskursu; KAD; PR; public relations; socjolingwistyka; teoria komunikacji; komunikacja społeczna; językoznawstwo; dyskurs; gatunek; styl; Fairclough
Issue Date: 2014
Citation: Konteksty Kultury, T. 11, z. 2 (2014), s. 164–189
Abstract: Tekst przedstawia genezę, inspiracje, podstawowe założenia, pola zainteresowania, kluczowe pojęcia Krytycznej Analizy Dyskursu (w skrócie KAD) w ujęciu jej prekursora Normana Fairclougha. KAD to rozwijająca się, także u nas, metoda analizy dyskursu, poruszająca się na szerokim pograniczu nauk humanistycznych i społecznych. Akcentuje ona społeczny kontekst „języka w użyciu” i jego relacje z rzeczywistością społeczną. Metodologiczna i interdyscyplinarna otwartość tego podejścia stanowi odpowiedź na multimodalne, złożone i często nieprzejrzyste zjawiska i struktury społeczno-kulturowe, w których przeplatają się wątki pochodzące z różnych domen, a które wymykają się tradycyjnym dyscyplinarnym klasyfikacjom. Chodzi między innymi o życie polityczne, religię, gospodarkę, media, kulturę promocyjną czy przemysł rozrywkowy. Z tego względu KAD może być stosowana na różnych niejednorodnych terenach badawczych, w tym także przez interdyscyplinarne zespoły badawcze złożone ze specjalistów z różnych dziedzin.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3509
DOI: 10.4467/23531991KK.14.011.1757
ISSN: 2083-7658
2353-1991
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Warzecha_Krytyczna_analiza_dyskursu_KAD_w_ujeciu_Normana_Fairclougha.pdf854,89 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in RE-BUŚ are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.