Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3528
Tytuł: Strach jako parametr czasu społecznego w późnej nowoczesności
Autor: Noszczyk-Bernasiewicz, Monika
Bernasiewicz, Maciej
Słowa kluczowe: czas społeczny; pedagogika społeczna; Andrzej Radziewicz‑Winnicki
Data wydania: 2010
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: E. Syrek, (red.), "Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Radziewiczowi-Winnickiemu w 65. rocznicę urodzin" (S. 533-538). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Czas ma swój subiektywny i obiektywny wymiar. Wszyscy żyjemy uwikłani w oba czasy, zmagając się z różnymi problemami (zawodowymi, rodzinnymi, egzystencjalnymi), co nadaje życiu niepowtarzalny smak i powoduje, że czas nie płynie dla każdego w taki sam sposób. Subiektywne uwikłanie we własną biografię determinuje czasem intersubiektywną przestrzeń tak mocno, że nie dochodzi do żadnego spotkania z cudzym światem, każdy bowiem mówi tylko o sobie, w sobie widząc początek i domknięcie całego świata. Człowiek doby późnej nowoczesności przeżywa swój prywatny czas w bardzo zindywidualizowany sposób. Chociaż nie tylko w nowoczesności, lecz także w każdej epoce historycznej ludzie bardzo różnie odczuwali świat i bieg własnego życia. Zbliżenie w odczuciu czasu następowało wśród członków tych samych klas społecznych, wyznawców tej samej religii itp., ale nie mogło być ono przecież całkowite. Czas prywatny (osobisty) jest niepowtarzalny, jak niepowtarzalni są ludzie, wśród których żyjemy, i okoliczności życiowe oraz splot wydarzeń, z którymi konfrontuje się każda jednostka.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3528
ISBN: 9788322619674
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiPS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Noszczyk_Bernasiewicz_Strach_jako_parametr_czasu.pdf286,75 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons