Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3532
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorOgrodzka-Mazur, Ewa-
dc.date.accessioned2018-05-14T06:39:20Z-
dc.date.available2018-05-14T06:39:20Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationE. Syrek, (red.), "Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Radziewiczowi-Winnickiemu w 65. rocznicę urodzin" (S. 445-461). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.identifier.isbn9788322619674-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/3532-
dc.description.abstractWspólnota rodzinna — tworzona przez rodziców i dzieci — jest zawsze usytuowana w określonym czasie i w przestrzeni, która w doświadczeniu społecznym nie jest uniwersalna i abstrakcyjna, lecz dana ze „współczynnikiem humanistycznym”. Odwołanie się do rozwijanego współcześnie kierunku badań, jakim jest tzw. geografia humanistyczna, pozwala analizować i opisywać nie tylko rozmieszczenie artefaktów kulturowych w przestrzeni (przez ich mapowanie), ale przede wszystkim określać sposoby, za pomocą których jednostka doświadcza i zarazem waloryzuje daną jej przestrzeń, nabierającą tym samym znaczenia symbolicznego3. Dom rodzinny staje się taką właśnie przestrzenią zarówno indywidualną, jak i wspólną dla rodziców i dziecka, które przez pryzmat odczuwanych, akceptowanych i realizowanych w nim wartości kształtuje swoją tożsamość i wchodzi w określone relacje z innymi członkami danej społeczności.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectrodzina migracyjnapl_PL
dc.subjectpedagogika społecznapl_PL
dc.titleWspółczesna rodzina migracyjna w przestrzeni społecznej, (wielo)kulturowej i edukacyjnej.pl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ogrodzka_Mazur_Wspolczesna_rodzina_migracyjna.pdf359,84 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons