Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3549
Title: O Kołłątaju, "pasztecie" i oświeceniowych "folies" : impresja z lektury "Diogenesa" w kontuszu Wacława Berenta
Authors: Ryba, Janusz
Keywords: Wacław Berent a oświecenie; Wacław Berent
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Jakóbczyk, K. Kralkowska-Gątkowska, M. Piekara (red.), "Alfabet Paszka : Berent, stylistyka (i okolice), Żeromski" (S. 108-116). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Atrakcyjność (i złożoność) kulturowa, także społeczno‑polityczna epoki oświecenia legły u podstaw zaciekawienia tym okresem Wacława Berenta, autora trzech utworów o tematyce oświeceniowej: Nurtu (1934), Diogenesa w kontuszu (1937) i Zmierzchu wodzów (1939). Z racji oryginalności trylogia ta, na tle polskiej beletrystyki poświęconej czasom oświecenia, zajmuje wyjątkowe miejsce.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3549
ISBN: 9788322619782
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ryba_O_Kollataju_pasztecie_i_oswieceniowych_folies.pdf277,94 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons