Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3551
Title: Zatrudnienie w kontekście ram czasowych kontraktu psychologicznego
Authors: Dobrowolska, Małgorzata
Keywords: temporary employment; time frames; psychological job contract
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Popiołek, A. Chudzicka-Czupała (red.), "Czas w życiu człowieka" (S. 245-253). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: The following article is an attempt to analyse a temporal perspective of the contemporary employment contract in the context of time frames of the psychological contract. The research process employed eight-dimensional psychological contract: stability, range, perspicuity, concentration, time-frame, particularism, voluntarism and party plurality. The form of a temporary psychological contract was analyzed basing on findings of 300 temporary agency workers all over Poland.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3551
ISBN: 9788322619063
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dobrowolska_Zatrudnienie_w_kontekscie_ram_czasowych.pdf344,59 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons