Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3555
Title: Uniwersalizm pedagogiki społecznej - szansa rozwoju jednostek i społeczeństw
Authors: Lewowicki, Tadeusz
Keywords: pedagogika społeczna; miscellanea; prof. Andrzej Radziewicz-Winnicki
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Syrek (red.), "Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Radziewiczowi-Winnickiemu w 65. rocznicę urodzin" (S. 97-104). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Przywołane pola teorii i praktyki pedagogiki społecznej traktuję jako jedynie skromną ilustrację wielości obszarów tej pedagogiki. Są w niej wątki tradycyjne i liczne nowe wątki. Obiektami zainteresowań są właściwie wszystkie podstawowe środowiska społeczne: rodzina, środowiska edukacyjne, środowiska lokalne i środowiska pracownicze, różne małe i duże grupy społeczne, relacje między ludźmi, jakość życia, grupy ludzi wymagających wsparcia, pomocy, ale także organizacje i instytucje ważne w życiu społecznym. W tym niezwykła, pozytywna ekspansja pedagogiki społecznej, jej uniwersalizm, „dążenie do ogarnięcia pewnej całości, do objęcia działalnością wszystkich ludzi, powszechność”21. To szlachetne dążenie, dające wielu ludziom szanse na nieskrępowany rozwój, osiąganie celów życiowych, pokonywanie trudności. Wiedza naukowa może tu dobrze służyć potrzebującym pomocy i chcącym z tej pomocy korzystać. A dotyczyć to może i często dotyczy ludzi mających różne wykształcenie, wykonujących rozmaite zawody, o różnym statusie społecznym i różnych warunkach życia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3555
ISBN: 9788322619674
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lewowicki_Uniwersalizm_pedagogiki_spolecznej.pdf289,98 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons