Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3556
Title: "Trzecie królestwo" Andrzeja Kuśniewicza a "Żywe kamienie" Wacława Berenta
Authors: Dutka, Elżbieta
Keywords: Andrzej Kuśniewicz; Trzecie królestwo; Wacław Berent; Żywe kamienie
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Jakóbczyk, K. Kralkowska-Gątkowska, M. Piekara (red.), "Alfabet Paszka : Berent, stylistyka (i okolice), Żeromski" (S. 117-131). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Co łączy tak odległe utwory jak dzieło Berenta o średniowieczu i powieść Kuśniewicza, dotyczącą wydarzeń z przełomu szóstej i siódmej dekady XX wieku? Jednym z łączników jest miejsce akcji - dolina Renu, ale nie tylko. Zestawienie Trzeciego królestwa z Żywymi kamieniami pozwala dostrzec w powieści Kuśniewicza zdecydowanie więcej niż tylko utwór publicystyczny osnuty wokół kontestacji lat sześćdziesiątych XX wieku i wyraźnie nacechowanego propagandowo przeciwstawienia RFN i NRD. Podobnie jak ograniczeniem jest czytanie dzieła Berenta wyłącznie jako tekstu o średniowieczu, tak również zawężeniem okazuje się interpretacja książki Kuśniewicza jako obrazu jedynie przedstawionych wydarzeń i czasów.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3556
ISBN: 9788322619782
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dutka_Trzecie_krolestwo_Andrzeja_Kusniewicza_a_zywe.pdf299,4 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons