Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3581
Title: Autonomia woli a forma czynności prawnej w prawie prywatnym międzynarodowym
Authors: Górecki, Jacek
Keywords: prawo prywatne międzynarodowe
Issue Date: 2007
Citation: Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, T. 2 (2007), s. 83-97
Abstract: Ustawa z 1965 r. prawo prywatne międzynarodowe dopuszcza wybór prawa właściwego dla wybranych stosunków prawnych. Na podstawie art. 25 i 30 p.p.m. wybór prawa dopuszczalny jest dla zobowiązań wynikających z czynności prawnych, z wyjątkiem tych, które dotyczą nieruchomości. Ponadto wyboru prawa dokonać można dla stosunku pracy (art. 32 p.p.m.). Swoboda wyboru prawa jest jednak w niektórych wypadkach ograniczona.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3581
ISSN: 1896-7604
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Torbus_Element_wspolnotow_jako_przeslanka_stosowania.pdf712,44 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons