Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3584
Title: Sposoby poszukiwania prawa właściwego dla umów zawieranych przez Wspólnotę Europejską z podmiotami prywatnymi
Authors: Zachariasiewicz, Maciej
Keywords: prawo prywatne międzynarodowe
Issue Date: 2007
Citation: Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, T. 2 (2007), s. 115-147
Abstract: Wspólnota Europejska, mając osobowość prawną, wypełniając zadania należące do jej kompetencji, może zawierać umowy z podmiotami prawa prywatnego. Umowy te mogą dotyczyć najróżniejszych kwestii, między innymi wykonania określonych prac lub świadczenia usług na rzecz WE. Bywają to najzwyklejsze usługi występujące w obrocie gospodarczym i indywidualnym, jak na przykład: sprzątanie pomieszczeń, przewóz urzędników wspólnotowych limuzynami w określonym miejscu i czasie czy też wykonanie posadzki w budynkach należących do Wspólnoty. Może również chodzić o umowy ubezpieczenia czy nawet najmu lokalu. Wspólnota często zawiera także umowy z podmiotami, które dopomagają jej w wykonywaniu zadań i realizacji programów. Na przykład tłem dla sporu w sprawie T-314/03 i T-378/03 Musee Grevin stały się umowy z bankiem o obsługę finansową inwestycji przeprowadzanych w ramach programu PHARE. W sprawach T-186/96 Mutual Aid Administration Services oraz T-44/96 Oleifici Italiani chodziło z kolei o dostarczenie produktów żywnościowych dla Armenii i Gruzji w ramach wspólnotowych programów pomocy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3584
ISSN: 1896-7604
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zachariasiewicz_Sposoby_poszukiwania_prawa_wlasciwego_dla_umow.pdf777,19 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons