Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3589
Title: Orientacja temporalna w teorii zmiany społecznej
Authors: Stochmiałek, Jerzy
Keywords: pedagogika społeczna; orientacja temporalna
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Syrek (red.), "Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Radziewiczowi-Winnickiemu w 65. rocznicę urodzin" (S. 193-201). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Upływ czasu jest jednym z podstawowych doświadczeń człowieka. Czas wciąga jednostkę w wir życia, organizuje jej aktywność. Bywa również, że czas przeraża, paraliżuje, kiedy ma się wrażenie upływu czasu i jego nieuchwytności czy doświadczania przestrzeni czasowej, której nie sposób zapełnić. W publikacjach z zakresu ekonomii oświaty spotykamy często stwierdzenie „czas to pieniądz”, a w obszarze pracy socjalnej — stwierdzenie „czas goi rany”. Politycy oświaty zauważają zaś, że „nadszedł dobry czas na zmiany”. Tworząc koncepcje zmiany, w tym zmiany społecznej, nieuchronnie skazani jesteśmy na uwzględnianie aspektu upływu czasu w zakresie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości — przyjmujemy więc w tym względzie określoną orientację temporalną.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3589
ISBN: 9788322619674
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Art)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stochmialek_Orientacja_temporalna_w_teorii_zmiany_spolecznej.pdf292,17 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons