Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3591
Title: Życie codzienne w percepcji i doświadczaniu młodzieży
Authors: Wysocka, Ewa
Keywords: codzienność; pedagogika społeczna; doświadczenia młodzieży
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Syrek (red.), "Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Radziewiczowi-Winnickiemu w 65. rocznicę urodzin" (S. 396-409). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstract: Człowiek ma naturalną i niezbywalną potrzebę posiadania układu odniesienia i czci, która odzwierciedla się w konieczności poszukiwania wzorów i autorytetów, stanowiących podstawę własnej autokreacji w każdej sferze życia. Nie można bowiem tworzyć siebie i wizji własnego życia, także zawodowego, w próżni aksjologicznej lub poznawczej. Niezależnie od tego, jak dalece wydajemy się sobie samowystarczalni, poszukiwanie wzorów osobowych i uosabiających je autorytetów wyrasta z „niewystarczalności samowystarczalności”3. Porzucając zatem mit samowystarczalności, spróbuję określić źródło inspiracji własnych działań naukowych i sposobu ich realizacji. Inspirujące dla mnie były refleksje Szanownego Jubilata — prof. zw. dr. hab. Andrzeja Radziewicza‑Winnickiego — związane z potocznymi doświadczeniami człowieka w sytuacji zmiany społecznej4, które w toku mojego rozwoju naukowego prowadziły mnie do określenia własnego obszaru zainteresowań, stanowiąc przesłanie Mistrza, uosabiającego „autorytet intelektualny, rzeczywisty, charyzmatyczny, epistemiczny i wyzwalający”. Mając świadomość niewystarczalności odniesień do wielowątkowych i wielowymiarowych analiz świata społecznego czynionych przez Szanownego Jubilata, spróbuję przedstawić mikroskopijny wycinek doświadczania przez młodzież życia w codzienności, w sytuacji dokonującej się, niedookreślonej i nieprzewidywalnej do końca zmiany i kreacji rzeczywistości — przekształcania się starego ładu społecznego w nowy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3591
ISBN: 9788322619674
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wysocka_Zycie_codzienne_w_percepcji_i_doswiadczeniu_mlodziezy.pdf345,17 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons