Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3599
Title: Stefan Żeromski "Na probostwie w Wyszkowie" : (próba lektury)
Authors: Zabierowski, Stefan
Keywords: Stefan Żeromski; Na probostwie w Wyszkowie
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Jakóbczyk, K. Kralkowska-Gątkowska, M. Piekara (red.), "Alfabet Paszka : Berent, stylistyka (i okolice), Żeromski" (S. 235-259). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Na probostwie w Wyszkowie jest utworem niewielkim, w zbiorze Inter arma zajmuje zaledwie piętnaście stron. Jest tekstem krótkim, ale — jak to często bywa u Żeromskiego — tekstem tematycznie, genologicznie i stylistycznie — zróżnicowanym. Można w nim bez trudu wyodrębnić kilka całostek kompozycyjno‑tematycznych, które różnią się także odmiennym kształtem językowym. Pierwszą z tych całostek będzie reportaż z placu boju czy raczej z pobojowiska. Uderza w tej partii swobodna narracja, partnerski stosunek nadawcy tekstu do jego adresata, posługiwanie się potocznym językiem inteligenckim. Tonacja ta odbiega znacznie od tragizmu rozgrywających się niedawno polsko‑sowieckich zmagań na przedpolach Warszawy (...)." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3599
ISBN: 9788322619782
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zabierowski_Stefan_Zeromski_na_probostwie_w_wyszkowie.pdf338,5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons