Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3604
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGajdzica, Zenon-
dc.date.accessioned2018-05-16T05:51:42Z-
dc.date.available2018-05-16T05:51:42Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationE. Syrek (red.), "Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Radziewiczowi-Winnickiemu w 65. rocznicę urodzin" (S. 325-334). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.identifier.isbn9788322619674-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/3604-
dc.description.abstractWykorzystywanie różnorodnych kategorii w analizach pedagogicznych jest zjawiskiem powszechnym. Ściśle wiąże się z kategoryzacją, którą można rozumieć dwojako. W pierwszym znaczeniu traktowana jest jako proces, jest zatem ciągiem operacji poznawczych dokonywanych na rozpatrywanym przedmiocie. Służy nieustannym próbom porządkowania i klasyfikowania zjawisk, procesów, zdarzeń, przedmiotów. W drugim znaczeniu jest opisem stanu przynależności do pewnej kategorii.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Śląskiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectsytuacje szkolnepl_PL
dc.subjectdziecko niepełnosprawnepl_PL
dc.subjectanaliza psychologicznapl_PL
dc.titleO kategoriach przydatnych w analizie sytuacji szkolnej dziecka niepełnosprawnego : przyczynek do problematyzowania codziennościpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl_PL
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WEiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gajdzica_O_kategoriach_przydatnych_w_analizie_sytuacji_szkolnej.pdf312,54 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons