Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3606
Title: Trudności w budowaniu transparentnego społeczeństwa - refleksja po dwudziestu latach zmian społecznych
Authors: Roter, Adam
Keywords: Andrzej Radziewicz-Winnicki; pedagogika społeczna; zmiany społeczne
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Syrek (red.), "Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Radziewiczowi-Winnickiemu w 65. rocznicę urodzin" (S. 365-368). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Dwie dekady transformacji ustrojowej to przyczyna wielu podsumowań w naukach społecznych — stanu rozwoju naszego społeczeństwa, próby określenia kierunków dalszych zmian czy niwelowania deficytów, dewiacji i patologii, które zmianom owym towarzyszą. Prezentowany szkic ma charakter miscellaneów, ponieważ wyrósł na przeczytanych tekstach autorstwa Andrzeja Radziewicza‑Winnickiego, który jest jednym z nielicznych twórców holistycznego i transgresyjnego podejścia w naukach społecznych. Szczególnym tego przykładem jest wydany w 2008 roku podręcznik Pedagogika społeczna w obliczu realiów codzienności. Ukazał w nim Autor nową perspektywę oglądu pedagogiki społecznej, która może być rozpatrywana w kategorii socjologii nauczycielskiej, nawet jeżeli uznać, że jest ona głównie pogonią za udaną codziennością. Typ narracji (ciągłe odwoływanie się do klasyki), sposób myślenia bliski jest temu, co Michel Maffesoli w Czasie plemion nazywa właśnie socjologią nauczycielską. Ten typ postrzegania problemów społecznych chciałbym zaprezentować, odwołując się do prakseologii pedagogiki społecznej, opisowo‑eksplikacyjnej funkcji socjologii i zapomnianej, ale ważnej (choć niepopularnej w ponowoczesności) filozofii Maxa Schelera.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3606
ISBN: 9788322619674
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Roter_Trudnosci_w_budowaniu_transparentnego_spoleczenstwa.pdf269,08 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons