Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3608
Title: Szef idealny : analiza struktury przywódctwa na przykładzie Katedry Pedagogiki Społecznej
Authors: Borzucka-Sitkiewicz, Katarzyna
Kowalczewska-Grabowska, Katarzyna
Rzymełka-Frąckiewicz, Agata
Świątkiewicz-Mośny, Maria
Keywords: Katedra Pedagogiki Społecznej; prof. Andrzej Radziewicz-Winnicki; Uniwersytet Śląski; struktura przywództwa
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: E. Syrek (red.), "Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejowi Radziewiczowi-Winnickiemu w 65. rocznicę urodzin" (S. 756-761). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Niezależnie od przyjętego paradygmatu, wszystkie teorie podkreślają ważną rolę przywództwa i władzy w grupie. Refleksja naukowa nad tymi zjawiskami dowodzi, że jest to rodzaj powszechnika kulturowego obecnego we wszystkich znanych kulturach i dotyczy struktur społecznych zarówno na poziomie makro, jak i mikro. Struktura władzy, podobnie jak struktura komunikowania, stanowi ważny element konstytutywny grupy społecznej. Teoretyczne rozważania nad tym, jaki powinien być przywódca, znajdziemy w pracach socjologów, psychologów społecznych, pedagogów czy ekonomistów.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3608
ISBN: 9788322619674
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Borzucka_Sitkiewicz_Szef_idealny_analiza.pdf286,74 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons