Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/362
Tytuł: A piezoresponse force microscopy study of CaxBa1-xNb2O6 single crystals
Autor: Shvartsman, Vladimir V.
Gobeljic, Danka
Dec, Jan
Lupascu, Doru C.
Słowa kluczowe: (Ca, Ba) Nb2O6; Domains; Ferroics; Piezoresponse force microscopy; Relaxors; Scanning probe microscopy; Tungsten bronze
Data wydania: 2017
Źródło: Materials, Vol. 10, iss. 9 (2017), art. no. 1032
Abstrakt: Polar structures of CaxBa1-xNb2O6 (CBN100x) single crystals were investigated using piezoresponse force microscopy. Increasing Ca content results in decreasing domain size and enhancement of the polar disorder. For the composition with x = 0.32 the characteristic domain size is similar to that reported for relaxor Sr0.61Ba0.39Nb2O6 (SBN61). However, decay of an artificial macroscopic domain in CBN32 takes place below the macroscopic transition temperature, contrary to SBN61, where random fields stabilize it above the transition temperature. We can conclude that CBN with 0.26 ≤ x ≤ 0.32 does not display classical relaxor behavior and might be considered as a disordered ferroelectric.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/362
DOI: 10.3390/ma10091032
ISSN: 1996-1944
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WINOM)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Shvartsman_A_piezoresponse_force_microscopy_study_of.pdf6,12 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons