Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3646
Title: Gdzie diabeł (tasmański) mówi dobranoc : wizerunek Australii w literaturze polskiej
Authors: Bąk, Magdalena
Keywords: Australia w literaturze; literatura polska
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Australia wydaje się krajem odległym i egzotycznym, a w Polsce ciągle jeszcze stosunkowo mało znanym. Wiesław Olszewski we wstępie do swojej Historii Australii pisał: „Pozyskanie realnej wiedzy o przeszłości i teraźniejszości tego kraju było w Polsce bardzo trudne. Niewiele w tym zresztą zdrożności, gdyż głębia wyobrażeń o Australii w innych krajach Europy, może poza Wielką Brytanią, była nader zbliżona”. W opublikowanej w 1962 roku pracy na temat literackiego wizerunku Australii szwedzkiego autora Stena Bodvara Liljegrena pada znaczące pytanie: „Czy ten kontynent jest wciąż zbyt daleko?”2. Odpowiedź, jakiej badacz udziela, brzmi wprawdzie bardzo optymistycznie: „Australia nie jest już krajem »tam na dole«, jest tuż obok”, ale w powszechnym odczuciu zarówno Europejczyków, jak i Polaków owo „tuż obok” ma dość „odległy” charakter.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3646
ISBN: 9788322622810
9788322623985
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bak_Gdzie_diabel_tasmanski.pdf1,83 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons