Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3665
Title: Czas i rozmowa : alegorie epistemiczne
Authors: Termińska, Kamilla
Keywords: język angielski studia; język angielski nauczanie; literatura angielska studia i nauczanie
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: D. Gabryś-Barker, J. Mydla (red.), "English studies at the University of Silesia: forty years on". (S. 129-141). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Metafora (w filozofii, języku naukowym, artystycznym, potocznym etc.) stanowi obecnie częsty i atrakcyjny temat lingwistycznych opracowań. W prezentowanym artykule używam jej prowokacyjnie w roli instrumentu badawczego, co wydaje się metodologicznym novum.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3665
ISBN: 9788322621745
9788380121898
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Terminska_Czas_i_rozmowa_alegorie_epistemiczne.pdf317,38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons