Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3677
Title: O litość dla grafomanów - wstępu słów kilka
Authors: Tramer, Maciej
Keywords: grafomania; literatura polska krytyka; literatura polska historia; sztuka pisania
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Tramer, J. Zając (red.), "Grafomania" (S. 7-12). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: O czym jest książka lakonicznie zatytułowana Grafomania? Każdy z zamieszczonych szkiców jest inny, chociaż wszystkie wyrosły podczas długich dyskusji i wspólnych rozmyślań. Być może na początku chodziło młodym literaturoznawcom o wypracowanie wspólnego i możliwie precyzyjnego stanowiska, które okazałoby się przydatne w badaniach nad literaturą czy kulturą w ogóle? Zostało siedem szkiców poświęconych odmiennym aspektom grafomanii, różnym autorom, do tego szkiców o różnej rozpiętości i różnym temperamencie. A zatem stało się dobrze. Jeżeli grafomania ma jakąś (jakąkolwiek) historię — a wierzę, że ma — będzie to historia nieoficjalna „z poniżej”, „z marginesu”, „poza”, niespójna, różnorodna, przesadna… Może lepiej, że zamiast „zrobić” tę historię, siedmioro rozmówców i przyjaciół postanowiło ją po prostu opowiedzieć.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3677
ISBN: 9788380124189
9788380124196
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tramer_O_litosci_dla_grafomanow.pdf312,9 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons