Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3679
Tytuł: Liberty and the art of walking
Autor: Rachwał, Tadeusz
Słowa kluczowe: język angielski nauczanie; literatura angielska studia i nauczanie
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Gabryś-Barker, J. Mydla (red.), "English studies at the University of Silesia: forty years on" (S. 277-285). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: I have chosen this text so as to recall the good memory of professor David Jarrett, the garden man, who inspired me to thinking about gardening, and especially about the English garden, not simply in terms of its undeniable aesthetic beauty, but also as a space which both masks and reflects social, political and epistemological conflicts. The paper reflects the hours (and miles) of walking and talking which David and I used to spend together in “England’s green and pleasant Land.”
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/3679
ISBN: 9788322621745
9788380121898
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Rachwal_Liberty_and_the_art_of_walking.pdf294,98 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons